Zaznacz stronę

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest przetłumaczenie różnorodnych treści. W niektórych przypadkach będziemy musieli skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Jakie czynności wykonuje tłumacz przysięgły? Kiedy wykorzystać tłumaczenie zwykłe i przysięgłe? Co warto wiedzieć na temat tłumacza przysięgłego? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Jakie czynności wykonuje tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły wykonuje różnorodne czynności. Przede wszystkim może on sporządzać, jednocześnie poświadczać tłumaczenia z języka obcego na ojczysty i odwrotnie. Często sprawdza i poświadcza tłumaczenia, które zostały sporządzone już przez inne osoby. Tłumacz przysięgły języka angielskiego sporządza poświadczone odpisy pism. Co ciekawe, dokonuje on nie tylko tłumaczeń pisemnych, ale również tych w formie ustnej. 

Kiedy wykorzystać tłumaczenie zwykłe i przysięgłe?

Jeśli chodzi o tłumaczenia przysięgłe, są one wymagane przede wszystkim wtedy, gdy mamy do czynienia z różnorodnymi pismami urzędowymi, które posiadają moc prawną. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie dokumenty które będziemy musieli przedłożyć w urzędzie, w banku lub u notariusza/prawnika muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy zależy nam na tłumaczeniu prywatnych tekstów- m.in. książek, listów, ulotek czy też instrukcji. Wówczas w zupełności wystarczający będzie rzetelny tłumacz zwykły. W każdym mieście znaleźć możemy wiele usług profesjonalnych tłumaczy zwykłych i przysięgłych. Każdorazowo pamiętajmy o tym, aby wybrać doświadczone osoby, dzięki czemu mamy pewność co do jakości świadczonych usług. 

Co warto wiedzieć na temat tłumacza przysięgłego?

Pamiętajmy o tym, że tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że osoba wykonująca tego typu działalność wykonuje zadania, które mają charakter publiczny. Wszelkie działania powinny zatem troszczyć się o realizację interesu publicznego. Oznacza to także, że możliwość wykonywania takowego zawodu limitowana i określana jest przez poszczególne władze państwowe. Składana jest przysięga, w której specjalista zapewnia, że jest sumienny, bezstronny i uczciwy. Osoba, która wykonuje ten zawód zobowiązana jest do tego, aby zachować w tajemnicy fakty i okoliczności w związku z tłumaczeniem. 

Artykuł został napisany przy współpracy z firmą Argus Czest.