Zaznacz stronę

Umowa na zastępstwo to coraz częściej stosowana forma zatrudnienia. Występuje najczęściej w sytuacji, gdy kobieta korzysta z urlopu macierzyńskiego, a później wychowawczego albo pracownik poważnie zachorował i trzeba go zastąpić. Pracownik zatrudniony na takich warunkach ma szereg uprawnień.

Rodzaj umowy

Umowa na zastępstwo to nic innego jak umowa o pracę na czas nieokreślony, który musi być podany. Zawierana jest więc na określony czas. Może zostać przedłużona, może też zostać wypowiedziana przez pracodawcę lub pracownika. Z charakterem umowy na czas określony wiążą się określone prawa i obowiązki pracownika.

Co musi być w umowie na zastępstwo

Oprócz podania stron umowy, w dokumencie musi się znaleźć rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce jej wykonywania. Określone musi być również wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik oraz czy będzie pracować na pełny etat, pół etatu albo w innym wymiarze. Musi też się w niej znaleźć termin rozpoczęcia pracy.

Umowa na zastępstwo musi też zawierać personalia osoby, która jest zastępowana. Zawrzeć trzeba również okres, przez który będzie nieobecna oraz podać przyczynę nieobecności.

Co może pracownik na umowie na zastępstwo

Skoro pracownik zatrudniony jest na umowie o pracę na czas określony, ma opłacone składki ubezpieczeniowe. Należy mu się także urlop wypoczynkowy, którego długość określona jest w kodeksie pracy i uzależniona od stażu pracy. Ma również prawo do urlopu na żądanie i okolicznościowego.

Pracownik zatrudniony na umowie na zastępstwo może także korzystać ze zwolnień lekarskich oraz zwolnień opiekuńczych.

Warunki świadczenia pracy

Przyjmuje się, że osoba zatrudniona na umowie na zastępstwo, powinna wykonywać pracę na tych samych warunkach, co osoba, którą zastępuje. Jeżeli zastępujemy rzecznika prasowego, powinniśmy wykonywać czynności, które są przewidziane na tym stanowisku, a nie na przykład obowiązki asystenta prezesa.

Co do wysokości wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku płacić osobie zastępującej tyle samo, co do zastępowanej. Podobnie sprawa ma się wymiarem czasu pracy. To, że ktoś zastępuje pracownika pełnoetatowego, nie znaczy, że też musi pracować na pełny etat. Zależy to od potrzeb i wymagań pracodawcy. Oczywiście pracodawca jest tutaj ograniczony zapisami kodeksu pracy albo regulaminu wynagradzania i zatrudniania, jeśli takowy w firmie istnieje.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo zostaje rozwiązana w dniu, w którym osoba zastępowana powraca do pracy. Jeżeli z jakichś powodów nie jest to możliwe, pracodawca ma do wyboru automatyczne przedłużenie umowy na zastępstwo albo zawarcie nowej umowy.

W przypadku umowy na zastępstwo nie obowiązuje zasada, że zawarcie trzeciej umowy na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia przy umowach na zastępstwo wynosi tylko trzy dni robocze. Jeżeli pracownik ciężko naruszył obowiązki na niego nałożone albo popełnił przestępstwo, wtedy wypowiedzenie nie przysługuje. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, ew. może być potrzebna pomoc jak np. adwokat toruń lub inny prawnik.

Zastępczyni w ciąży

Jeśli osobą zastępującą jest kobieta i w trakcie trwania umowy zajdzie w ciążę, nie stosuje się przedłużenia umowy do dnia porodu, gdy zakończenie umowy wypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży.