Zaznacz stronę

Prawo ma ogromny wpływ na życie oraz jakość życia całego społeczeństwa, które obejmuje swoim zasięgiem.

Wpływ prawa na życie społeczeństwa

Najczęściej granice prawa tożsame są z granicami państw, jednak nie zawsze jest to tak prostą regułą. Przykładem może być prawo Unii Europejskiej, które składa się z całego szeregu dyrektyw, ustaw oraz rozporządzeń, które to prawo respektowane jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prawo unijne wpływa na nas w bardzo dużym stopniu. Najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo determinuje ono nasze konsumenckie wybory. Na przykład według unijnego prawa, dokładnie zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju każde państwo członkowskie ma obowiązek minimalizować oraz systematycznie zmniejszać ilość używanych reklamówek foliowych, słomek oraz wszelkiego rodzaju plastikowych elementów, które używa się jednokrotnie. Inna dyrektywa określa w jakim stopniu zobowiązani jesteśmy do sukcesywnego zmniejszania emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery, wśród których przeważa zmniejszanie ilości emitowanego dwutlenku węgla. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż cała współczesna gospodarka opiera się na ogromnej ilości emisji gazów cieplarnianych. Ich zmniejszanie jest zatem długim i wieloetapowym procesem. Najważniejsze jest jednak respektowanie prawa, zwłaszcza tego, które zgodne jest z prawem naturalnym, ale także prawa dbającego o interesy swoich obywateli.

Współpraca w ramach umocnienia prawa

Prawo nic nie znaczy, jeśli nie jest respektowane nie tylko przez obywateli, ale także przez społeczne elity, wśród których jest sędzia, adwokat, ale także politycy oraz władza państwowa. Co ważne adwokat, radca prawny, sędzia to zawody, które obdarzone są dużym zaufaniem społecznym, przez co obywatele oczekują, iż osoby sprawujące tego typu stanowiska nie będą działać przeciwko prawu. To bardzo ważne, aby obywatele czuli się w swoim państwie bezpiecznie i dobrze. Obywatele zawsze oczekują przecież sprawiedliwości.