Zaznacz stronę

W poprzedniej części poznaliśmy aspekty prawne związane z wydawaniem koncesji oraz opłaty jakie należy uregulować za jej uzyskanie. Poznaliśmy również fragment ustawy z roku 1982 mówiącej o warunkach jakie należy spełnić, by owe pozwolenie uzyskać. W dzisiejszym artykule skupimy się na kwestiach formalnych, które należy uregulować oraz opłatach związanych z przedłużaniem koncesji.

Przedłużenie koncesji oraz system ratalny

W przypadku sklepów oraz stacji benzynowych koncesja przyznawana jest na okres 2 lat, zaś w przypadku lokali gastronomicznych – 4 lat. Jeśli chcemy przedłużyć koncesję należy obliczyć obrót sprzedaży dla poszczególnych wariantów alkoholi z uwzględnieniem ostatnich 365 dni wliczając w to podatek VAT oraz akcyzę. W tym przypadku posługujemy się wyłącznie kwotami brutto. Opłaty dotyczące koncesji posiadają swój odrębny system płatności ratalnych. Wyliczoną opłatę należy wpłacić na rachunek gminy w trzech ratach :
– do 31 stycznia
– do 31 maja
– do 30 września

kolory

Raty te należy regulować każdego roku w trakcie trwania koncesji. W przypadku braku uregulowania i sprzedaży alkoholu bez zezwolenia karę stanowi grzywna.

Warunki formalne związane z koncesją

Jakie dokumenty należy dostarczyć władzom samorządowym, aby uzyskanie koncesji stało się możliwe? Przede wszystkim specjalny wniosek o wydanie przyzwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, bądź poza miejscem sprzedaży, wyjaśnia adwokat Tamara Pokrzywka-Bensalem. Nie obejdzie się również bez decyzji o zatwierdzeniu zakładu, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, zgodę właściciela, administratora, zarządcy, bądź użytkownika budynku. Na podstawie dokumentów właściwy organ wydaje opinię oraz zezwolenie, a nam pozostaje uregulować opłaty. Warto pamiętać, że w przypadku decyzji negatywnej spowodowanej brakiem któregoś z wyżej wymienionych dokumentów należy skompletować brakujące dokumenty i wnioskować jeszcze raz. Decyzja może być również negatywna z przyczyny wielu pobudek, dlatego w każdej chwili mamy możliwość złożenia odwołania.

ludzie

Podsumowanie oraz wnioski

Jak widać uzyskanie koncesji alkoholowej nie jest skomplikowanym procesem i rzadko zdarza się, że decyzja o pozwoleniu na sprzedaż alkoholu jest negatywna. Przerażać mogą przede wszystkim kwoty związane z uzyskaniem tytułowego pozwolenia, ale zakładając, że biznes będzie funkcjonował poprawnie będą one z pewnością małym obciążeniem dla naszego budżetu.

Sprawdź ofertę pozycjonowania na https://marketing-internetowy24.pl/oferta/pozycjonowanie-stron/