Zaznacz stronę

Nie wszystkie małżeństwa okazują się udane, dlatego niektóre pary podejmują decyzję o rozwodzie. Warto więc wiedzieć jak przygotować się i jak zachowywać się podczas rozprawy rozwodowej, ponieważ często tego typu postępowania wzbudzają wiele emocji.

Emocje

Zwykle rozprawy dostarczają wielu negatywnych emocji, dlatego warto zawczasu się do tego przygotować i poćwiczyć panowanie nad stresem i uczuciami. Równie ważna jest także przekonująca argumentacja, ponieważ zwykle proces wygrywa ta strona, która lepiej przygotuje twierdzenia dotyczące rozpadu pożycia małżeńskiego, winy partnera czy dowody zdrady.

Warto zadbać również o pomoc profesjonalnego pomocnika. Rozwód często jest pierwszym kontaktem z sądem, więc pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Przygotuje on niezbędną dokumentację, pomoże sformułować odpowiednie twierdzenia czy wesprze w przedstawianiu argumentacji, dzięki temu proces rozwodowy będzie o wiele krótszy i mniej stresujący.

kobieta

Zbieranie materiałów dowodowych

W przypadku procesów z orzekaniem o winie, warto zebrać odpowiedni materiał dowodowy potwierdzający rozpad pożycia małżeńskiego. Wszystkie dowody i twierdzenia należy przedstawić już w pierwszym piśmie procesowym. W tego typu procesach to właśnie dowody są kluczowe. Może nimi być wszystko, co zostało spisane np. maile, listy, SMSy czy dokumenty, nagrane, utrwalone na filmie lub na zdjęciach czy potwierdzone przez biegłych sądowych lub lekarzy. Potwierdzeniem będą również wypowiedzi osób, które zostały powołane na świadków.

Przesłuchanie

Podczas przesłuchania oraz w ciągu całej rozprawy, sąd zadaje różne pytania na które warto się przygotować zawczasu. Warto więc zastanowić się np. z jakiego powodu zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego, jakie są przyczyny pogorszenia stosunków czy jakie próby podejmowało się w celu ratowania małżeństwa. Dobrze jest również przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat związku jak data zawarcia małżeństwa, daty urodzin dzieci czy początek kryzysu związku, a także ustalić dochody netto oraz wysokość comiesięcznych wydatków. Pytania może oczywiście zadawać również druga strona procesu, jednak w ich przypadku trudno przewidzieć, jakie kwestie będą poruszone. Odpowiedzi powinny być rzeczowe i konkretne, umożliwi to szybsze zakończenie procesu.

Alimenty

Nie można również zapominać o wszystkich niezbędnych dokumentach jak akt małżeństwa czy akty urodzenia dzieci. Trudne rozwody wymagają pomocy dobrego prawnika. Niezbędne będą również dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w przypadku, gdy sąd będzie orzekał o wysokości świadczeń alimentacyjnych. Wszystkie dokumenty należy złożyć w wyznaczonym przez sąd terminie. Gdy się tego nie zrobi sąd może ich nie uznać.

dziecko

Sąd bardzo rzadko na pierwszej sprawie wydaje wyrok rozwiązujący małżeństwo. Należy się więc nastawić, że sprawa rozwodowa potrwa znacznie dłużej. W przypadku, gdy w grę wchodzi dobro dzieci lub sąd widzi możliwość uratowania małżeństwa skieruje taką parę najpierw do mediatora. Dopiero po nieudanej próbie mediacji podejmie dalsze decyzje. Sąd może również uznać, że lepsza będzie separacja gdy nie będzie widział przesłanek do rozwodu.

Ważne

Przygotowania do sprawy rozwodowej warto zacząć od zebrania materiału dowodowego oraz twierdzeń, które chcemy poruszyć w trakcie trwania procesu. Można w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji detektywistycznej. Nieoceniona może również okazać się pomoc adwokata w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Nie wolno również zapominać o przygotowaniach psychicznych, czyli nauką panowania nad emocjami i stresem.