Zaznacz stronę

W dzisiejszych czasach kancelarie notarialne mają pełne ręce roboty. Wynika to z faktu, że mnóstwo jest takich zdarzeń w których usługi świadczone przez notariusza są praktycznie niezbędne. Kiedyś rejenci, dzisiaj notariusze – czyli prawnicy z bardzo konkretnym wyspecjalizowanym obszarem kompetencji. Tworzą specjalne akty prawne, poza tym świadczą pomoc prawną dotyczącą tych aktów, ale nie tylko.

Nie ma wątpliwości, że zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego. Poza tym, notariuszem zostaje się drogą nominacji ministerialnej. Powołania dokonuje aktualnie sprawujący urząd ministra sprawiedliwości. Po nominacji prawnik staje się notariuszem i otrzymuje prawną moc do tworzenia różnego rodzaju notarialny dokumentów. Ma także kompetencje do wykonywania pewnego zakresu notarialnych czynności.

To trochę podobna sytuacja jak w przypadku radcy prawnego albo adwokata, gdzie także przecież mamy do czynienia z tak zwanym zaufaniem publicznym. Uprawnienia i obowiązki notariuszy determinuje zapis ustawy dotyczącej notariatu. Czym tak naprawdę zajmuje się notariusz i co trzeba wiedzieć o tych czynnościach?

Przede wszystkim obowiązkiem osoby będącej notariuszem jest zabezpieczanie prawa tam, gdzie realizowane są czynności określone ustawowo mianem notarialnych, wyjaśnia adwokat Paulina Knecht-Bergel. W naszym krajowym prawnym systemie, notariusz to osoba odgórnie odpowiedzialna za proces zabezpieczenia różnego rodzaju notarialnych czynności ze sfer cywilnoprawnego obrotu. A czym jest właśnie taki obrót? Przykładowo będą to różnego typu sporządzane protokoły, umowy kupna sprzedaży i szereg innego typu dokumentów mających przeznaczenie i moc urzędowa. Dzisiejsze prawo w Polsce określa zasadę, że aktywności notariuszy to nie jest świadczenie usług. Mają oni jednak na sobie odpowiedzialność za proces dokonywania czynności notarialnych. To sytuacja zgoła inna, niż ma miejsce w przypadku adwokatów i radców prawnych, oni rzeczywiście bowiem świadczą usługi.

Notariuszowi można zlecić przygotowanie konkretnego aktu notarialnego, na przykład takiego, który stwierdza otrzymanie spadku czy też nabycie nieruchomości drogą kupna. Co więcej, w ramach kompetencji, notariusz może być też odpowiedzialny za przechowanie naszego majątku – w postaci pieniędzy lub papierów wartościowych emitowanych przez różne organy. O zostaniu notariuszem decydują bardzo zróżnicowane kryteria. By konkretnie i solidnie działać w takim zawodzie, trzeba cieszyć się nieposzlakowaną opinaną, co ma ścisły związek ze wspomnianym wcześniej zaufaniem publicznym. Przecież funkcjonariusz musi się cieszyć absolutnie nienaganną opinią i to nie powinno nikogo dziwić! Konkretnie więcej na temat usług, które realizują notariusze można dowiedzieć się na przykład poprzez odwiedzenie strony internetowej takiego konkretnego funkcjonariusza. Taka wizyta będzie w stanie bez cienia wątpliwości wpłynąć korzystnie na to, w jaki sposób będziemy się potem w stanie porozumieć z notariuszem w kwestii przebiegu prognozowanej współpracy przy różnych aspektach prawnych.