Zaznacz stronę

Coraz więcej współcześnie zawieranych małżeństw decyduje się na podpisanie tzw. Intercyzy przedmałżeńskiej. Wiąże się to być może z nieco większymi statystykami rozwodów w Polsce, które są w obecnym czasie dosyć wysokie. Być może wynika to również z tego, że młodzi ludzie zawierający związek małżeński są po prostu coraz bardziej przezorni.

Intercyza

Jeżeli dojdzie do rozpadu małżeństwa, które podpisało intercyzę przedmałżeńską, o podziale majątku nie trzeba zbyt wiele mówić, ponieważ określa to w bardzo dokładny sposób ten właśnie dokument. Oczywiście, jeżeli rozwód następuje z winy jednej ze stron, druga osoba może liczyć na spore odszkodowanie, jeżeli oczywiście sąd uzna za zasadne to, że odszkodowanie to w danym przypadku na pewno się należy i zostały złamane warunki intercyzy.

Podpisanie intercyzy to pewne zabezpieczenie, gdyby miało dojść do rozwodu. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy jedno ze współmałżonków posiada znacznie większy majątek niż drugie. Bez stworzenia takiego dokumentu, podział majątku byłby połowiczny, w przypadku intercyzy, reguły są zupełnie inne i chronią tą osobę która wnosi do związku małżeńskiego większy wkład własny.

Podział majątku

Jedną z najbardziej podstawowego rodzaju zasad jest ta, że podczas rozwodu, majątek małżeństwa dzielony jest zazwyczaj na pół. Także wszystko to, co nabyli wspólnie, należy jakoś sprawiedliwie rozdzielić. Są to sprawy, którymi zajmują się doświadczeni prawnicy. Muszą oni wziąć, bowiem pod uwagę sytuację finansową każdego ze współmałżonków oraz to, które z nich przejmie opiekę nad dziećmi. Oczywiście bywają sytuacje, w których obie strony związku dogadują się ze sobą na temat rozdziału majątku i wtedy wystarczy podpisać jedynie odpowiednie dokumenty. Często jednak również następują w tym zakresie konflikty, które trzeba rozwiązać sądownie.

Jeżeli majątek małżeństwa jest wysoki, pracy jest znacznie więcej. Trzeba ustalić, komu przypadnie dom, komu samochód czy inne wspólne tereny. Wymaga to bardzo dużego nakładu pracy, często wiąże się również z dylematami moralnymi. Jednak każdy adwokat działa zawsze na korzyść swojego klienta, starając się, aby mógł on wynieść z całej sprawy jak najwięcej.

W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie, podział majątku jest mniej więcej połowiczny, z uwzględnieniem większej jego części dla osoby, która zajmuje się dziećmi. Oczywiście w trakcie rozwodu musi dojść również do sprawy o alimenty, ponieważ oboje z rodziców mają obowiązek utrzymywać finansowo potomstwo.

Rozwody to często bardzo przykre sprawy, które trudno rozwiązać, zwłaszcza, jeżeli małżonkowie sami nie potrafią dojść do porozumienia i rozejście się załatwić jakoś bardziej polubownie. Niejednokrotnie zdarzało się, że obie strony starały się zrzucić winę na siebie nawzajem, aby tylko uzyskać z rozwodu jak najwięcej. Prawnicy muszą wtedy zbierać dowody i ustalać, z czyjej winy rozwód się odbywa. Istnieją przypadki, gdy sprawy rozwodowe ciągną się całymi latami, ponieważ żadna ze stron nie chce odpuścić i ostateczna decyzja musi zostać podjęta przez sąd.