Zaznacz stronę

W naszym kraju jednymi z najczęściej prowadzonych spraw sądowych prowadzonymi przez doświadczonych prawników są bez wątpienia sprawy rozwodowe. Każdego roku bardzo dużo osób przychodzi po usługi prawnicze w związku z rozwodem lub separacją. W takim przypadku konieczne mogą okazać się umiejętnie prowadzone mediacje. Są one tym bardziej wskazane gdyż w bardziej radykalnych przypadkach, sprawy sądowe trwają dość często bardzo długo.

Rozwód za porozumieniem stron

Sprawa nie jest zazwyczaj jakoś nazbyt trudna i uciążliwa, jeżeli małżonkowie zgadzają się ze sobą i już wcześniej ustalą podział majątku oraz opiekę nad dziećmi. W takich przypadkach rozwód to właściwie jedynie formalność, którą należy potwierdzić przed obliczem sądu. Na szczęście to takich właśnie przypadków jest więcej, dzięki obustronnemu porozumieniu, prawnicy nie mają dużo pracy, a cały proces przeprowadza się gładko i bez żadnych komplikacji. Wychodzi to na dobre dla każdej ze stron konfliktu.

Gdyby tylko wszystkie małżeństwa były zgodne. Niestety problem pojawia się bardzo często, gdy do samego rozwodu, dochodzą jeszcze kłótnie o majątek i mienie. Bardzo często punktem zapalnym są sytuacje, w których chodzi również opiekę nad dzieckiem lub zwierzęciem. Niezgoda stron przeciwnych musi być rozwiązana w sądzie, a wtedy zazwyczaj trzeba przeprowadzić rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron.

Rozwód z winy jednej strony

Niejednokrotnie zdarzają się tego rodzaju sytuacje, gdy żona obwinia męża o zdradę i na odwrót. Jeżeli przewinienie dokładnie da się udowodnić, wtedy nie ma problemu i strona pokrzywdzona może wyciągnąć z takiej sprawy ile się tylko da. Często jednak żadnych dowodów nie ma, a małżonkowie po prostu chcą się nawzajem pogrążyć, gdyż każdy z nich skupiony jest przede wszystkim na tym, aby sprawę wygrać, gdyż wiąże się to z większym prawem do majątku lub łatwiejszym uzyskaniem całkowitej opieki nad dziećmi.

A kłótnie o dzieci są najgorsze i najbardziej przykre z tego wszystkiego, ponieważ często dzieci bywają kartą przetargową między małżonkami. Ustalenie opieki na potomstwem to proces żmudny, który wymaga dokładnej analizy całej sprawy oraz stosunku każdego rodzica z dziećmi. Zdarza się, że rodzeństwo zostaje rozdzielone, co w przyszłości bardzo często wpływa na zerwanie więzi, zwłaszcza, jeżeli byli małżonkowie nie pozostają w ścisłym kontakcie.

Rozwód może być prosty, jeżeli małżeństwo nie posiada zbyt wiele wspólnego majątku, nie ciążą na nim żądne kredyty i nie ma w nim dzieci. Wtedy bardzo często obie strony po prostu się rozchodzą. Więcej pracy wymaga ustalenie podziału majątku oraz praw do opieki, dlatego właśnie często okazuje się, że rozwód to sprawa bardzo skomplikowana, choć pozornie miała być prosta.

Prawnicy nauczyli się już, jak bardzo wiele zależy od samego charakteru ludzi i od ich wzajemnej komunikacji. W przypadku, gdy rozwód odbywa się w zgodzie, znacznie łatwiej i szybciej jest poradzić sobie z całym procesem, jest on również łatwiejszy do przetrawienia przez dzieci.