Zaznacz stronę

Bardzo duża grupa prawników działających na ternie naszego kraju zajmuje się dosyć często różnego rodzaju sprawami rozwodowymi. A z nimi wiąże się bardzo wiele dodatkowych, czasami pomniejszych spraw, które trzeba dodatkowo ustalić. Najważniejsze z nich to bez wątpienia opieka nad dziećmi oraz ustalenie alimentów, bowiem każde z rodziców ma obowiązek utrzymywania potomstwa pod względem finansowym.

Opieka nad dziećmi

Podczas niektórych spraw rozwodowych już na początku sprawy można w dość jasny i wyrazisty sposób stwierdzić, komu przypadnie opieka nad dziećmi, ponieważ widać zwiększoną zażyłość dzieci z jednym z rodziców. Oczywiście pod uwagę należy wziąć również możliwości finansowe, warunki mieszkaniowe oraz wiele innych czynników, które mają czy też będą miały działać na korzyść dzieci. Podczas rozpraw dotyczących opieki nad dzieckiem zdarzają się i porozumienia obustronne, jak również kłótnie, dotyczące prawa do takiej opieki. Zdarza się, że jedno z rodziców zostaje całkowicie pozbawione praw rodzicielskich, jeżeli są ku temu jakieś uzasadnione powody.

Rozprawy dotyczące przyznania opieki nad dziećmi jednemu z rodziców są często bardzo trudne i dość przykre, zwłaszcza dla samych dzieci, które widzą, jak ich los ustalany jest przez sąd. Czasami zdarzają się również tego rodzaju przypadki, gdy rodzeństwo zostaje rozdzielone, jeżeli rodzice nie mogą się zgodzić, co do tego, kto powinien podjąć się opieki nad wszystkimi dziećmi. Zdarza się, że konflikty sięgają znacznie głębiej i trzeba próbować mediacji, a i tak ostateczną decyzje podejmuje zazwyczaj sąd. Zawsze jednak podejmuje się wszelkich starania ku temu, aby dzieci miały jak najlepsze warunki życia po rozwodzie ich rodziców.

Ustalanie alimentów

Gdy dzieci zostaną już przyznane jednemu z małżonków, drugi w dalszym ciągu musi łożyć na ich utrzymanie aż do osiągnięcia pełnoletniości i zakończenia przez dziecko nauki. W oparciu o pracę danego rodzica oraz jego dochody, ustala się wysokość miesięcznych alimentów, które jest zobowiązany płacić dany rodzic pod groźbą kary. Ustalenie alimentów odbywa się również poprzez sąd, który bierze pod uwagę możliwości finansowe jednego i drugiego rodzica, starając się ustalić alimenty w takiej wysokości, aby nie obciążyły nadmiernie osoby płacącej, ale jednocześnie pozwoliły na dobrą jakość życia jego dzieci.

Sprawy, które mają na celu określenie wysokości alimentów są zazwyczaj szybkie i odbywają się już po ustaleniu praw do opieki nad dzieckiem. Każdy z rodziców, nawet jeżeli zostanie pozbawiony praw rodzicielskich, musi w dalszym ciągu płacić alimenty na dzieci. Jeżeli nie jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem finansowo, ustala się wtedy alimenty z urzędu.

Większość spraw o alimenty ustala się zazwyczaj bezkonfliktowo, na zasadzie porozumienia z osobą, która ma obowiązek je płacić. Zdarzają się oczywiście problemy oraz próby zmniejszenia wysokości alimentów, które sąd zawsze bierze pod uwagę, nie zawsze jednak jest im przychylny. Jest to zależne od bardzo wielu różnorakich mniej lub bardziej złożonych czynników.